Liderlik

liderlikLiderlik her ne kadar “doğuştan gelen bir özelliktir” deniyorsa da, Doğuştan gelen liderlik özelliği eğitilmezse sönük kalabilir, açığa çıkmayabilir. Bu nedenle Liderlik eğitiminin de alınması gerekir. İçindeki var olan potansiyelin çıkarılması ve desteklenmesi için bu eğitim gereklidir. Bu eğitimde lider davranışları, tarihte yerini almış liderlerin özellikleri, günümüzdeki liderler ve davranış biçimleri örnekleriyle anlatılmakta ve çocukta davranış değişikliği hedeflenmektedir.

18 saatlik bir eğitim olup yaz tatili için planlanmaktadır.